På svenska  |  Suomeksi

Startsida  |  Psykosyntes  |  Shamanism  |  Er Bjuder  |  Studier  |  Kontakt

Välkommen till Saanalo

Lillus sida
som är diplomerad samtalscoach och Starshaman

 

    För att utveckla mer balans, harmoni och glädje i Ditt liv, behöver Du:

SaanaSaana


 Det finns ord som helar, det finns ord som är personliga
 Saana är det läkande och helande ordet
 som är urkraften och där bor Ljuset
 Ljuset som helar och lindrar all smärta tänder livsgnistan

 

Felis lynx lynxFelix lynx lynx

Lodjuret är väktaren av försvunnen magi och occult kunskap. Den som vet om alla hemligheter. Den som har Lodjuret som sin kraft kan "se" det andra har inom sig. Deras hemligheter, deras rädslor och det de vill dölja även för sig själva.

Den som har Lodjurets kraft ger andra känsla av förtroende och vill gärna anförtro sina tankar och visioner.

Den som har lodjurets magi kan också bevara hemligheter som den anförtros och väljer sina ord omsorgsföljt och använder dem varsamt!

 

LIVSGNISTAN

Kraften finns inom dig. Ljuset strålar i dig. Lågan har kontakt med ditt högre Jag som i sin tur har kontakt med Alltet. Allt är möjligt för oss. Det handlar om lagen om Oändliga möjligheter. Du har din potential och din egen Vilja som du kan använda för att känna balans, glädje och kärlek. Viljan som du själv måste väcka för att få tillgång till din kraft. Vi har alla möjlighet att bli den vi är ämnad att bli.

Många av oss blir hindrade men kraften för oss framåt på vår stig. Det handlar om att lyssna på sin inre röst, sin intuition som är den bästa rådgivaren. Den berättar vad som är viktigt för dig och hur du ska hela dig och få uppleva nåden i ditt liv. Livsgnistan föds i Tomheten, där intet existerar. Där får den liv, ditt liv som börjar sin cirkelgång. Du blir till, du föds och växer upp. I denna uppväxt sker det oftast oförrätter som du som barn inte kan värja dig ifrån. Du får i din ryggsäck bördor som egentligen inte är dina egna. De har skapas av grundbehov som ej har blivit tillfredställda. Du bär alltså med dig ting i din kappsäck som någon annan har packat för dig. Det kan också vara flera generationers trauman som ingen har förlöst som du ärver. Det kan också möjligtvis vara så att du har levt i en annan värld, i ett annat liv och har fått upplevelser som du ej ens kan tänka dig existera.

Alla dessa bördor kan du släppa när du börjar leva ett reflekterande liv. Livsgnistan finns i dig, i din kropp och du kan medvetengöra den om du börjar lyssna på din inre röst. Det är inte lätt, det kräver en del arbete men det är inte förgäves. När du väl har börjat lyssna tystnar inte din röst. Du kan i perioder försöka tysta den med ett omedvetet liv som består av artificiella nöjen men gnistan slocknar inte för det. Istället känns det livet som består av "snabba nöjen" mycket tomt. Det ger mindre och mindre tillfredställelse och du känner att det måste finnas något annat i ditt liv innan det är totalt slut.

Många av oss vaknar sent och en del kanske för sent. När människan ligger och väntar på döden, ser den tillbaks och frågar sig kanske: Gjorde jag det jag ville i mitt liv? Levde jag mitt eget liv? Eller är det så att man lever någon annans liv som man har fått ärva och försöker leva efter gängse normer i det samhälle man växt upp i?

Du har alla möjligheter att följa ljuset! Gör det!